Služby

Radiové sítě

Jsme vybaveni technicky i znalostmi na projektování, výstavbu, údržbu a opravy rádiových sítí. 

Dokážeme nabídnout rádiové sítě lokální i velkoplošné, od malých po velké podniky. Po dohodě se zákazníkem nabízíme sítě analogové i digitální. Kontakt se zákazníkem začíná nezávazným pohovorem, který je zdarma a v průběhu pohovoru se ujasní, jaké řešení je pro zákazníka vhodné. Před uzavřením smlouvy nabízíme počítačové modelování dosahu spojení (pokrytí), praktické zkoušky dosahu v terénu i uvnitř budov. Dokážeme realizovat i rádiové spojení v podzemních prostorách, v tunelech, kolektorech apod.

Námi nabízené sítě jsou vhodné pro:

 • stavební firmy
 • živnostníky
 • bezpečnostní agentury
 • městské a obecní policie
 • hotely a restaurace
 • výrobní podniky
 • záchranné složky IZS

Dosud jsme realizovaly například tyto akce (výběr):

 • Severočeské doly Bílina (v kooperaci)
 • velkoplošná síť na technologii Ericsson MRS5000 - první akce v roce 1995
 • Sokolovská uhelná
 • městská policie Černošice
 • AAA Radiotaxi
 • Technické sítě Brno (v kooperaci) - podzemní kolektory
 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
 • hotely Majestic Plaza v Praze
 • Středočeské vodárny

Nechte si od nás zpracovat cenovou nabídku na váš projekt.

Firmware / Software

Návod k použití

Katalogy / brožury

Odkazy